Geüpdate op 03-10-2023

Algemene voorwaarden

Door Cabau te bezoeken en een bestelling bij Cabau te plaatsen, bevestigt u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website en elke e-mail of andersoortige communicatie tussen u en Cabau .

In geen geval zal Cabau team aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit het gebruik, of het onvermogen tot gebruik, van de materialen op deze site, zelfs als Cabau team of een geautoriseerde vertegenwoordiger is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van materialen van deze site resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten daarvan voor uw rekening.

Cabau is niet verantwoordelijk voor enig resultaat dat kan optreden tijdens het gebruik van onze bronnen. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en het beleid voor het gebruik van middelen op elk moment aan te passen.

Licentie

Cabau verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de app te downloaden, te installeren en te gebruiken strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn een contract tussen u en Cabau (in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als "Cabau", "ons", "wij" of "onze"), de aanbieder van de Cabau website en de diensten die toegankelijk zijn vanaf de Cabau website (die in deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk worden aangeduid als de "Cabau Service").

U gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Cabau Service. In deze Algemene Voorwaarden verwijst "u" zowel naar u als individu als naar de entiteit die u vertegenwoordigt. Als u een van deze algemene voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om uw account te annuleren of de toegang tot uw account te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Definities en kernbegrippen

Om dingen zo duidelijk mogelijk uit te leggen in deze Algemene voorwaarden, worden alle termen waarnaar wordt verwezen strikt gedefinieerd als:

Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses uit te voeren en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
Bedrijf: wanneer in dit beleid sprake is van "Bedrijf", "wij", "ons" of "onze", wordt verwezen naar Lifestyle Investments, Impact 69H, 6921RZ, Duiven, dat verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze Algemene voorwaarden.
Land: waar Cabau of de eigenaren/oprichters van Cabau gevestigd zijn, in dit geval is dat NL
Apparaat: elk met internet verbonden apparaat zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander apparaat waarmee Cabau kan worden bezocht en gebruik kan worden gemaakt van de diensten.
Dienst: verwijst naar de dienst geleverd door Cabau zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
Dienst van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze content leveren of van wie wij denken dat hun producten of diensten u kunnen interesseren.
Website: De website van Cabau, die toegankelijk is via deze URL: https://cabaulifestyle.com/nl
U: een persoon of entiteit die is geregistreerd bij Cabau om gebruik te maken van de Diensten.

Prijzen

Cabau Maandelijks: €9,99. Maandelijks gefactureerd, automatisch verlengbaar.

Cabau per jaar: €99,99. Jaarlijks gefactureerd, automatisch verlengbaar.

Uw abonnement wordt automatisch verlengd op dezelfde periodieke basis (maandelijks of jaarlijks) na ontvangst van de abonnementskosten die op het moment van aankoop op de applicatie worden vermeld.
Alle aankoopprijzen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (indien van toepassing).
Als u uit de Verenigde Staten of Canada komt, zijn de prijzen in dollars:
Cabau Maandelijks: $9,99 - maandelijks gefactureerd, automatisch verlengbaar
Cabau per jaar: $99,99 - Jaarlijks gefactureerd, automatisch verlengbaar

Trial period: na de proefperiode wordt het abonnement automatisch omgezet naar het Cabau Monthly abonnement. Wil je dat dit niet gebeurd, zeg het abonnement dan op bij iCloud Subscriptions (Apple) of in Google Play (Android).

Beperkingen

U stemt ermee in en u zult anderen niet toestaan om:

De app in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, toe te wijzen, te distribueren, te verzenden, te hosten, uit te besteden, openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren of het platform beschikbaar te stellen aan derden.
Delen van de app te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te disassembleren, te decoderen, te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering.
Verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken van enige eigendomskennisgeving (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) van Cabau of zijn gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de app.

Retour- en restitutiebeleid

Bedankt voor het winkelen bij Cabau. We hopen dat je een waardevolle ervaring hebt tijdens het verkennen, beoordelen en kopen van onze producten.

Zoals bij elke winkelervaring zijn er voorwaarden van toepassing op transacties bij Cabau. We zullen zo kort zijn als onze advocaten toelaten. Het belangrijkste om te onthouden is dat je door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij Cabau, akkoord gaat met de voorwaarden samen met Cabau's Privacy Policy.

Als U, om wat voor reden dan ook, niet helemaal tevreden bent over een product of dienst die wij leveren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en dan bespreken we de problemen die U heeft met ons product.

Uw suggesties

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk "Suggesties") die door u aan Cabau worden verstrekt met betrekking tot de app blijven het exclusieve eigendom van Cabau.

Cabau is vrij om de Suggesties te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren of te herdistribueren voor welk doel dan ook en op welke manier dan ook zonder enige creditering of compensatie aan u.

Uw toestemming

We hebben onze algemene voorwaarden bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe het wordt gebruikt. Door onze app te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Koppelingen naar andere websites

Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Services. De Services kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Cabau. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid. Onthoud dat wanneer u een link gebruikt om van de Services naar een andere website te gaan, onze Algemene Voorwaarden niet langer van kracht zijn. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites met een link op ons platform, is onderworpen aan de eigen regels en het eigen beleid van die website. Dergelijke derden kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Cookies

Cabau gebruikt "Cookies" om na te gaan welke delen van onze website u hebt bezocht. Een cookie is een klein stukje data dat door je webbrowser wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze app te verbeteren, maar ze zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kan bepaalde functionaliteit, zoals video's, echter onbeschikbaar worden of moet u bij elk bezoek aan de app uw inloggegevens invoeren, omdat we niet kunnen onthouden dat u eerder bent ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u echter cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u de functies op onze website niet correct of helemaal niet kunt gebruiken. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

Wijzigingen in onze algemene voorwaarden

U erkent en stemt ermee in dat u naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving kunt stoppen (permanent of tijdelijk) met het leveren van de Service (of functies binnen de Service) aan u of aan gebruikers in het algemeen. U kunt het gebruik van de Service op elk gewenst moment stopzetten. U hoeft niet specifiek te melden wanneer u stopt met het gebruik van de Dienst. U erkent en gaat ermee akkoord dat indien de toegang tot uw account wordt uitgeschakeld, u geen toegang meer heeft tot de Dienst, uw accountgegevens of bestanden of andere materialen die zich in uw account bevinden.

Als we besluiten onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina publiceren en/of de wijzigingsdatum van de Algemene voorwaarden hieronder bijwerken.

Wijzigingen in onze app

Cabau behoudt zich het recht voor om de app of enige dienst waarmee deze is verbonden, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.

Updates voor onze app

Cabau kan van tijd tot tijd verbeteringen leveren aan de functies/ functionaliteit van de app, waaronder patches, bug fixes, updates, upgrades en andere wijzigingen ("Updates").

Updates kunnen bepaalde functies en/of functionaliteiten van de app wijzigen of verwijderen. U stemt ermee in dat Cabau geen verplichting heeft om (i) Updates te leveren, of (ii) bepaalde functies en/of functionaliteiten van de app aan u te blijven leveren of mogelijk te maken.

U stemt er verder mee in dat alle Updates (i) worden beschouwd als integraal onderdeel van de app, en (ii) onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Diensten van derden

Wij kunnen content van derden weergeven, opnemen of beschikbaar maken (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productdiensten) of links aanbieden naar websites of diensten van derden ("Diensten van Derden").

U erkent en gaat ermee akkoord dat Cabau niet verantwoordelijk is voor Diensten van Derden, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Cabau aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Diensten van Derden en zal deze ook niet hebben.

Diensten van derden en links daarnaar worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en u betreedt en gebruikt ze geheel op eigen risico en onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van dergelijke derden.

Duur en beëindiging

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of Cabau wordt beëindigd.

Cabau mag, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze overeenkomst opschorten of beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze overeenkomst zal onmiddellijk worden beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van Cabau , in het geval dat u niet voldoet aan een bepaling van deze overeenkomst. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de app en alle kopieën daarvan van uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet u alle gebruik van de app staken en alle kopieën van de app van uw computer verwijderen.

Beëindiging van deze Overeenkomst beperkt geen van Cabau's rechten of rechtsmiddelen bij wet of billijkheid in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van een van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst.

Kennisgeving van inbreuk op auteursrecht

Als u eigenaar bent van een auteursrecht of een agent van een dergelijke eigenaar en van mening bent dat materiaal op onze app een inbreuk vormt op uw auteursrecht, neem dan contact met ons op en vermeld de volgende informatie: (a) een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die gemachtigd is om namens hem te handelen; (b) identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het geschonden is; (c) uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mail; (d) een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de eigenaren van het auteursrecht; en (e) de een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar te handelen.

Vrijwaring

U stemt ermee in Cabau en zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van of voortvloeiend uit uw: (a) gebruik van de app; (b) schending van deze Overeenkomst of wet- of regelgeving; of (c) schending van enig recht van een derde.

Geen garanties

De app wordt aan u geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, wijst Cabau, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de app, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking op het voorgaande geeft Cabau geen garantie of toezegging, en doet geen toezegging van welke aard dan ook dat de app aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zal zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch Cabau noch een leverancier van Cabau een verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) ten aanzien van de werking of beschikbaarheid van de app, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de app ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de app wordt verstrekt; of (iv) dat de app, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens Cabau vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van Cabau en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de app hebt betaald.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Cabau of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, voor verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de app, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de app, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst), zelfs als Cabau of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het middel niet aan zijn essentiële doel beantwoordt.

Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving en de overige bepalingen blijven volledig van kracht.

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid en alle andere juridische kennisgevingen die Cabau publiceert op de Diensten, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Cabau met betrekking tot de Diensten. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het niet doen gelden van een recht of bepaling onder deze Overeenkomst door Cabau zal geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling inhouden. U EN CABAU KOMEN OVEREEN DAT ENIGE GESCHILLENRECHT VAN GESCHILLEN UIT OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN MOETEN STARTEN TUSSEN EEN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE GESCHILLENRECHT VAN GESCHILLENRECHT. ANDERS WORDT EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING PERMANENT GEBLOKKEERD.

Afstand

Tenzij hierin anders is bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of nakoming op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een schending een afstandsverklaring van enige volgende schending inhouden.

Het niet uitoefenen, en geen enkele vertraging in het uitoefenen, door een partij, van een recht of een bevoegdheid onder deze Overeenkomst zal gelden als een verklaring van afstand van dat recht of die bevoegdheid. Noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of bevoegdheid onder deze Overeenkomst verdere uitoefening van dat of enig ander hierin toegekend recht uitsluiten. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en enige toepasselijke inkoop- of andere voorwaarden, gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Cabau behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving doen van het van kracht worden van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze app te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om Cabau te gebruiken.

Gehele overeenkomst

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Cabau met betrekking tot uw gebruik van de app en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en Cabau .

U kunt worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van Cabau gebruikt of koopt, die Cabau aan u zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

Updates van onze voorwaarden

We kunnen onze service en ons beleid wijzigen, en het kan nodig zijn dat we wijzigingen in deze voorwaarden moeten aanbrengen zodat ze onze service en ons beleid nauwkeurig weergeven. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en u de kans geven om ze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens gebruik blijft maken van de Service, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account verwijderen.

Intellectueel eigendom

De app en zijn volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de rangschikking daarvan), zijn eigendom van Cabau, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en zijn beschermd door NL en internationaal auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten. Het materiaal mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cabau , tenzij en tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal is verboden.

Overeenkomst tot arbitrage

Dit artikel is van toepassing op elk geschil, behalve een geschil dat betrekking heeft op rechtsvorderingen tot schadevergoeding of rechtsbijstand met betrekking tot de handhaving of geldigheid van UW of Cabau's INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. De term "geschil" betekent elk geschil, rechtsgeding of andere controverse tussen u en Cabau met betrekking tot de Services of deze overeenkomst, hetzij contractueel, op grond van garantie, onrechtmatige daad, wet, voorschrift, verordening of enige andere wettelijke of billijke grondslag. Aan "Geschil" wordt de breedst mogelijke betekenis gegeven die volgens de wet is toegestaan.

Kennisgeving van geschil

In het geval van een geschil moet u of Cabau de ander een Kennisgeving van Geschil sturen, dat is een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en de contactgegevens van de partij die de kennisgeving doet, de feiten die aanleiding geven tot het geschil en de gevraagde opluchting. U moet een kennisgeving van geschil per e-mail sturen naar: customerservice@cabaulifestyle.com. Cabau zal een Kennisgeving van Geschil naar u sturen per post naar uw adres als we dat hebben, of anders naar uw e-mailadres. U en Cabau zullen proberen een geschil op te lossen door informele onderhandeling binnen zestig (60) dagen vanaf de datum dat de kennisgeving van het geschil is verzonden. Na zestig (60) dagen kunt u of Cabau een arbitrageprocedure starten.

Bindende arbitrage

Als u en Cabau een geschil niet oplossen door informele onderhandeling, zal elke andere poging om het geschil op te lossen uitsluitend worden uitgevoerd door bindende arbitrage zoals beschreven in deze sectie. U doet afstand van het recht om te procederen (of deel te nemen als partij of groepslid) over alle geschillen in de rechtbank voor een rechter of jury. Het geschil zal worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elke partij kan een voorlopige voorziening aanvragen bij een bevoegde rechtbank, indien nodig om de rechten of eigendommen van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Alle juridische, boekhoudkundige en andere kosten, vergoedingen en uitgaven die worden gemaakt door de winnende partij worden gedragen door de niet winnende partij.

Inzendingen en privacy

In het geval dat u ideeën, creatieve suggesties, ontwerpen, foto's, informatie, advertenties, gegevens of voorstellen indient of post, inclusief ideeën voor nieuwe of verbeterde producten, diensten, functies, technologieën of promoties, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat dergelijke inzendingen automatisch worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en het exclusieve eigendom worden van Cabau zonder enige compensatie of krediet aan u op welke manier dan ook. Cabau en aan Cabau gelieerde bedrijven hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke inzendingen of berichten en mogen de ideeën die in dergelijke inzendingen of berichten zijn vervat voor elk doel gebruiken in elk medium tot in de eeuwigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten en diensten met behulp van dergelijke ideeën.

Promoties

Cabau kan van tijd tot tijd prijsvragen, promoties, sweepstakes of andere activiteiten ("Promoties") organiseren waarbij u materiaal of informatie over uzelf moet inzenden. Houd er rekening mee dat voor alle Promoties aparte regels kunnen gelden die bepaalde geschiktheidseisen kunnen bevatten, zoals beperkingen met betrekking tot leeftijd en geografische locatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het lezen van alle Promotieregels om te bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor deelname. Als je meedoet aan een Promotie, ga je ermee akkoord je te houden aan alle Promotieregels.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op aankopen van goederen of diensten op of via de Services, welke voorwaarden door deze verwijzing onderdeel worden van deze Overeenkomst.

Typografische fouten

In het geval dat een product en/of dienst wordt weergegeven tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een typografische fout, hebben wij het recht om geplaatste orders voor het product en/of dienst met de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Wij hebben het recht om een dergelijke bestelling te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard in rekening is gebracht. Als het bedrag van de aankoop al van je creditcard is afgeschreven en je bestelling wordt geannuleerd, zullen we je creditcardrekening of andere betaalrekening onmiddellijk crediteren voor het bedrag dat in rekening is gebracht.

Disclaimer

Cabau is niet verantwoordelijk voor de inhoud, code of andere onnauwkeurigheden.

Cabau geeft geen garanties of waarborgen.

In geen geval is Cabau aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Service.

De Cabau Service en zijn inhoud worden geleverd "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Cabau is een distributeur en geen uitgever van de inhoud geleverd door derden; als zodanig oefent Cabau geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of verklaring betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie, inhoud, dienst of koopwaar geleverd door of toegankelijk via de Cabau Service. Zonder het voorgaande te beperken, wijst Cabau specifiek alle garanties en verklaringen af in alle content die wordt verzonden op of in verband met de Cabau Service of op sites die kunnen verschijnen als links op de Cabau Service, of in de producten die worden geleverd als onderdeel van, of anderszins in verband met de Cabau Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van rechten van derden. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door Cabau of een van zijn filialen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten of dergelijke zal een garantie creëren. Informatie over prijzen en beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert Cabau niet dat de Cabau Service ononderbroken, ononderbroken, tijdig of vrij van fouten is.

Contact opnemen

Via Email: customerservice@cabaulifestyle.com
Via this Link: https://cabaulifestyle.com/pages/help-and-support