Waarom Internationale Vrouwendag belangrijk is

Why International Women’s Day is important

Internationale Vrouwendag is een dag om vrouwenrechten te omarmen - en te bevragen. Naast een feestdag is het namelijk een dag die we kunnen gebruiken om het bewustzijn over gendergelijkheid te vergroten. Ook als één dag lang niet genoeg is om gender (on)gelijkheid over de hele wereld aan te pakken.

“Jouw recht is om te bloeien. Iedere dag.”

Er was eens…

In het oude Griekenland hier ver vandaan, de Spartaanse provincie waar mannen en vrouwen hetzelfde basisonderwijs genoten. In de meeste andere delen van de wereld, inclusief de ‘geavanceerde’ westerse landen, werden vrouwen alleen nog opgeleid voor sociale rollen zoals het juiste gedrag van echtgenote, het moederschap en het ‘vrouw-zijn’. De baby-uitpoep functie bracht een biologische inferioriteit met zich mee: de vrouw was enkel nodig om nageslacht voort te brengen en het was aan de man om kinderen een goed voorbeeld te geven door hard te werken.

De eerste rechten voor de vrouw

Het was in 1848 dat het eerste Congres voor de Rechten van de Vrouw werd gehouden in Seneca Falls, New York. Het tweedaagse evenement trok 300 mannen en vrouwen die hun ongenoegen uitten over het gebrek aan wettelijke rechten voor vrouwen. Eén van de wettelijke vrouwenrechten die ze eisten was het stemrecht, maar het kostte het Congres toch flink wat jaren om het wetsvoorstel goed te keuren. Pas in 1919, vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd op 4 juni het 19de amendement door het Congres aangenomen. Een jaar later mochten vrouwen eindelijk stemmen.

En ze leefden nog lang en gelukkig

Mwah. Sindsdien verzamelen vrouwen zich generaties lang om te protesteren en gelijke rechten te eisen: het recht op onderwijs, het recht op baas in eigen buik, gelijke arbeidsrechten en het recht van een vrouw om zichzelf te beschermen. We hebben heel wat rechten gewonnen en toch is er nog een lange weg te gaan. In de meeste Europese landen en de Verenigde Staten is de strijd voor gelijk loon voor vrouwen een voortdurende strijd. In landen in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten of Azië is de ondergeschiktheid van de vrouw aan een man nog een harde realiteit – soms vanaf erg jonge leeftijd. Daarom voeren ngo’s zoals Free a Girl campagne om de uitbuiting van meisjes te stoppen en te vechten voor een betere toekomst. En daarom is één Internationale Vrouwendag lang niet genoeg.

Vrouwen horen te bloeien

Eén wereldwijde dag om te beseffen dat de rechten van vrouwen belangrijk zijn is een goed begin. Een begin, want vrouwen horen iedere dag te bloeien. Iedere. Dag. Het feit dat jij als vrouw in staat bent tot het wonder van kinderen baren betekent niet dat je een baan kan worden geweigerd. Het feit dat je mooi bent betekent niet dat je zonder overduidelijke toestemming mag worden aangeraakt. Het feit dat je een vrouw bent betekent nooit, maar dan ook nooit dat je minder bent.

Let’s empower the world

Samen met de hechte Cabau community wil Yolanthe de wereld sterker en mooier maken. We willen dat jij je bewust wordt van jouw innerlijke kracht en inziet dat deze kracht heel ver reikt. Wanneer jij in je kracht staat kun je de mensen om je heen inspireren, je eigen kinderen tot wereldverbeteraars opvoeden of fungeren als rolmodel voor alle toekomstige generaties die je in je leven tegenkomt. Wij vrouwen hebben het vermogen om de wereld te veranderen. De geschiedenis heeft ons al veel geleerd over vrouwenrechten, maar laten we het ons vandaag nog een keer heel goed beseffen:

Lieve powervrouwen, het is tijd om te bloeien.

Reacties (0)

Laat een reactie achter